Dalian Bo Fei Biological Technology Co., Ltd.

Address:  Zhongshan, Dalian,

Zip code: 160011

Telephone: 0411-39410998

Fax: 0411-39410998

Mail:641083755@qq.com

Join WeChat: BFSWKJ